Home
Baltic Region Healthy Cities Association
Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry PDF Print E-mail

Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry:n päätehtävät ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Itämeren alueen kaupunkiympäristöissä, ja WHO:n /Maailman Terveysjärjestön hyvinvointia ja terveyttä edistävien ohjelmien toteutumisen tukeminen. Vuonna 1998 perustettu yhdistys on vuodesta 2002 alkaen toiminut WHO:n yhteistyökeskuksena (Collaborating Centre). Yhdistyksen toimipaikka sijaitsee Turussa.

Yhdistyksen toiminta ja sen tavoitteet pohjautuvat WHO:n Terve kunta -ohjelmaan. Ohjelma painottaa hyvinvoinnin ja terveyden keskeistä merkitystä kaupunkien päätöksenteossa ja kaikessa toiminnassa. Tähän pyritään poliittisen sitoutumisen, rakenteellisten muutosten, tietotaidon tukemisen, yhteistyöhön pohjautuvan suunnittelun ja konkreettisten toimien kautta.

Toiminnan viitekehys
Yhdistys toimii WHO:n hyväksymän viitekehyksen mukaisesti tehtävänään:
• Tukea verkostokaupunkeja niiden Terve kunta  -toiminnassa ja motivoida uusia kaupunkeja liittymään verkostoon
• Tuottaa paikallistasolla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä tarvittavia asiantuntijapalveluita verkostoitumalla korkeakoulujen ja muiden organisaatioiden kanssa.
• Tehostaa Terve Kaupunki toiminnan viestintää ja näkyvyyttä
• Verkostoitua Itämeren alueen hyvinvointiosaajien kanssa hyvien toimintakäytäntöjen sekä asiantuntijuuden jakamiseksi.

Tavoitteet ja toiminta
Yhdistyksen toiminnan keskeinen tavoite on lisätä paikallistason (kuntien, kaupunkien) toimijoiden tietotaitoa sisällyttää hyvinvointi ja terveys osaksi päätöksentekoa Terve kunta  – verkoston kaupungeissa. 
Tavoitteeseen pyritään:
• Hyvinvointia ja terveyttä edistävien hankkeiden kautta
• Toteuttamalla  koulutusta ja seminaareja Terve kunta ja muihin ajankohtaisiin hyvinvointia ja terveyttä edistäviin teemoihin liittyen
• Verkostokaupunkien välistä benchmarkkausta tukien
• Terve kunta –verkoston laajentumista tukien

Yhdistyksen toiminta-alue kattaa kaikki Itämeren alueen valtiot. Yhdistyksen toteuttaman paikallistason toiminnan keskeisiä kumppaneita ovat:
1. WHO:n Terve kunta – verkoston kaupungit
2. Kansallisten Terve kunta – verkostojen kaupungit
3. Kaupungit, jotka ovat kiinnostuneita liittymään edellä mainittuihin verkostoihin
Näissä keskeisinä kumppaneina ovat paikallistason poliitikot ja päätöksentekijät, paikallisten ja kansallisten hallintoelinten virkamiehet ja toimihenkilöt, Terve kunta – koordinaattorit sekä yliopistojen ja instituutioiden tutkijat ja asiantuntijat.

Yhdistyksen jäseniä ovat Turun kaupunki, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu ja Kansaneläkelaitos. Jäsenorganisaatiot tarjoavat asiantuntijapalveluita ja tukevat Terve kunta – tavoitteita Itämeren alueella

Tietoa yhdistyksen projekteista löytyy seuraavista linkeistä:

Nuorten Seksuaaliterveyden Edistäminen Paikallistason Yhteistyönä

Terveysliikunnasta hyvinvointia yhteistyöllä yli rajojen

HEPRO - Focus on Health and Social Well-being in the Baltic Sea Region

Last Updated on Wednesday, 07 June 2017 12:17